top of page

Klubbhuset

Klubbhus

Klubbhuset, som opprinnelig var gamle Dale skole er blitt

restaurert gjennom årene med dugnadsarbeid fra medlemmene.

Her har vi to flotte lokaler.

I 1.etg har vi sykkelparkering og et oppvarmet verksted.

I 2.etg er det et stort selskapslokale med  fullt utstyrt kjøkken.
I 3.etg finner man klubblokalet, og kontor.

Utvendig er det opparbeidet med belegningsstein, platting og benker.

bottom of page