top of page

Klubbhuset

Klubbhus

Klubbhuset, som opprinnelig var gamle Dale skole er blitt

restaurert gjennom årene ved hjelp av dugnadsarbeid fra medlemmene.

Her har vi to flotte klubb/selskapslokaler.

I 1.etg har vi sykkelparkering

I 2.etg er det et stort selskapslokale med  fullt utstyrt kjøkken.
I 3.etg finner man selve klubblokalet

Utvendig er det opparbeidet med belegningsstein, platting og benker.

bottom of page